דוגמאות

דוגמאות

מודעות אבל ברוך דיין האמתמודעות אבל אזכרהמודעות אבל בצער רב ויגון קודרמודעות אבל בצער רב ובלב כואבמודעות אבל נפלה עטרת ראשנומודעת אבל נפרדים באהבהמודעות אבל אהובנומודעות אבל אזכרה