close
פרסום בעיתון

פרסום בעיתון

המוות בדרך כלל מגיע בהפתעה וגם אם היה האדם הנפטר אדם חולה מאוד, אין נפש האדם יכולה להתכונן לאובדן של אדם קרוב ואהוב.
האובדן הוא קשה מנשוא והתפקוד בימים הראשונים הוא לא קל, ולמרות זאת, ישנן הכנות רבות שצריך לדאוג להן לקראת הלוויה והשבעה כאשר הגדולה מכולםן היא להודיע לכל הקרובים, רחוקים ומכרים על האסון, הדרך הנכונה לעשות זאת היא על ידי מודעות אבל.

אחת מהמשימות הרבות שיש לבצע היא פרסום מודעות אבל, שיודיעו לציבור את דבר פטירתו של יקירנו ופרטי מועד הלוויה והשבעה. אנשים רבים מעדיפים לפרסם את מודעת האבל בעיתון עם תפוצה רחבה בכדי להגיד לציבור הרחב.

פניה מהירה

מודעות אבל רבות מתפרסמות בכל יום בעיתון ידיעות אחרונות. מודעות אלו מפורסמות על ידי המשפחה או חברים ומכרים שרוצים להביע תנחומים על מותו של אדם שהכירו. (מקומות עבודה, חברות ציבוריות, משרדים ממשלתיים ועוד).

אם ברצונכם לפרסם מודעת אבל בידיעות אחרונות ואתם רוצים שמישהו יבצע את המלאכה בעבורכם, תוכלו להזמין מודעה כאן, באתר המרכז למודעות אבל, ואנו נטפל בבקשה בשבילכם. להזמנת מודעה, השאירו פרטים בכל שעות היממה.